wp36f8bc5a.png

Cramm Foundation - Langendijk 21 - 5652 AX  Eindhoven      

© 2010 Ontworpen door GC

 

Ondernemers
voor
ondernemers
wp7d78da28_0f.jpg
wpe728fd8b.png
wpc078f9ca.gif
wpf2249939_0f.jpg
wpac6714da_0f.jpg
wp858bac96.png
wpa5d3622d_0f.jpg

ONZE DOELGROEP
 

 

 

HELP ONS


 

 

 

wpb6fb6ff0.png

Het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam voert in opdracht en samenwerking met de Cramm Foundation een onderzoek uit naar de effecten van microkrediet voor mensen met een beperking in een ontwikkelingsland.

In 2008 is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de redenen, omvang, kredietsoorten en effecten van het verstrekken van microkredieten aan mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. Het verlenen van microkrediet wordt geassocieerd met economische en sociale empowerment, hetgeen bijdraagt aan de armoede bestrijding. Mensen met een beperking worden om verschillende redenen buitengesloten van toegang tot krediet. Dit onderzoek heeft de barrières van het verlenen van microkrediet aan mensen met een beperking in kaart gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek is een
artikel geschreven en gepubliceerd in Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal.

 

In 2009 heeft een masterstudent Zorgmanagement gedurende vier maanden (juli t/m oktober 2009) onderzoek gedaan naar microkrediet voor mensen met een lichamelijke beperking in Oeganda. Tot op heden is er geen (sterke) wetenschappelijke informatie beschikbaar over dit onderwerp. Een internationale literatuurstudie uitgevoerd door de Erasmus Universiteit naar microkrediet voor mensen met een lichamelijke beperking heeft uitgewezen dat de studies hooguit als “expert” opinions kunnen worden beschouwd. Nu zijn resultaten verzameld waarmee voor het eerst een hogere wetenschappelijke evidentie kan worden verkregen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het verwerken van deze resultaten door
verschillende mensen van de universiteit. Deze resultaten worden vervolgens gepubliceerd in een vooraanstaand internationaal tijdschrift, zodat ook op internationaal niveau onze bevindingen bijdragen aan het begrijpen van de situatie voor mensen met een lichamelijke beperking en de (on)mogelijkheden van microkrediet voor deze doelgroep.

 
 

 

 

wpdd5beb00.png
wp46715664.png